Ukázka. web & marketing

Sjednocení všech sekcí firmy do stejného webu.

Firma ComArr, spol. s r.o., se pohybuje na progresivním trhu informačních technologií od roku 1991. Jejím cílem je dlouhodobá a prospěšná spolupráce se zákazníkem, usnadnění orientace zákazníka v oblasti výpočetní techniky, odborná podpora a pomoc při vytváření vizí, při volbě řešení i při zavádění a provozu informačních technologií. Z toho důvodu nám bylo potěšením, když jsme byli osloveni, abychom realizovali celé restrukturalizace firemních webových stránek. Zde bylo cílem sjednotit všechny podstránky pro jednotlivá odvětví do stejného stylu. Cílem pak bylo držet se úvodní stránky tak, aby celkový koncept webových stránek dával větší smysl.

Logo ComArr, spol. s.r.o.
  • KlientComArr, spol. s r.o.
  • Druh zakázkyPředělání firemního webu a marketing
  • Webové stránkywww.comarr.cz
Hlavní cíle projektu.

Webové stránky bylo třeba optimalizovat a sjednotit do jednotného vzhledu.

Na počátku spolupráce byl jasně definován cíl - stránky společnosti modernizovat a upravit z hlediska SEO. Po konzultacích s klientem jsme společně dospěli k závěru, že bude vhodné se držet čerstvě zrekonstruované úvodní stránky společnosti a všechny podsekce přizpůsobit právě tomuto vzhledu, aby byl celkový dojem jednotný.

Navštívit web
ComArr WEB-1
ComArr WEB-2
ComArr WEB-3
ComArr WEB-4
Na první pohled vždy není tak, jak se zdá.

V tomto případě nebylo možné stránky pouze vzhledově změnit.

Pro cílený efekt jsme se rozhodli staré stránky kompletně zrušit a vytvořit stránky nové, založené na platformě Bootstrap. De facto byly stránky staré natolik, že se z nich prakticky použily pouze texty, které sloužily k naplnění obsahu na nových stránkách. Vše ostatní však muselo být přepsáno nově. Pro srovnání jak stránky vypadaly a jak vypadají, se nyní můžete podívat na následující obrázky.

více o webdesignu

    Online marketing.

  • Po celkové modernizaci webových stránek se s námi zákazník dohodl na spravování online marketingu, kde úspěšně udržujeme webové stránky na předních příčkách při vyhledávání. Za takovými výsledky stálo dost práce ohledně analýzy klíčových slov a vhodného zvolení reklamních sestav.

    Závěrem.

  • Podařilo se nám celkově přetvořit všechny sekce firmy tak, aby se dodržel stejný koncept, ale přesto se každá stránka odlišovala - barvy, ikony apod. Celkově tak lze říci, že se splnilo vše, co zákazník požadoval, a nyní probíhá spolupráce ve formě správy marketingu, kde se v současné době zaměřujeme na produkt TaskPool.
ComArr design prvků